"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Boiled Potato

Lời Bài Hát Boiled Potato

Lời Bài Hát Boiled Potato


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Boiled Potato:

Oh, potato, if you only knew,
I’m three years younger than you.
Oh, potato, if only you knew,
Boiled potato.

I had a hole in my heart
And you landed on my plate.
Now, i feel all weak in the knees.
Was it something i ate?

Oh, potato, if you only knew,
I don’t know what to do.
Oh, potato, if you only knew,
What i think of you.

You make me hate myself.
You make me feel like a bubbling fool.
I’m stupid and ugly.
You’re superior and cool.

Oh, potato, if you only knew,
How many times i think of you.
Oh, potato, if you only knew,
What i think of you.

I’m glad i met ya’,
My boiled potato.
I wanna’ show you to the world,
To everyone i know.

Oh, potato, if you only knew,
Whenever i think, i think of you.
Oh, potato, if you only knew,
What i think of you.

(anywhere you be)
(be alone with me)

Oh, potato, if you only knew,
I don’t know what to do.
Oh, potato, if you only knew,
What i think of you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất