Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Blue Telescope

Lời Bài Hát Blue Telescope

Lời Bài Hát Blue Telescope


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blue Telescope:

I’ve got a blue telescope, i’m looking at the world tonight
Through a blue telescope; i wish i may, i wish i might
Not see what i see – sheet metal on sheets of ice
Looking through this blue telescope down a moonstruck road tonight

Blue breath on my windshield, i came to a frozen place
She shivered when i said goodbye – i wish i didn’t have to face
Her in that rear-view mirror, though she lives in the heart of me
Looking through this blue telescope
I guess she’ll always be a star to me

The heavens vast and wide
Wait to escort the bride
She lifts her wedding veil
Her breath a lonesome vapour trail

I got this blue telescope – i’m looking for her tonight
Through a blue telescope; tell me, why must the blue angels fight?
Taking one last shot at heaven while they slip stream through paradise
Looking through this blue telescope down a moonstruck road tonight
I’m looking through this blue telescope down a moonstruck road tonight

I’ve got a blue telescope
Blue telescope

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất