Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Blow In Your Nose

Lời Bài Hát Blow In Your Nose

Lời Bài Hát Blow In Your Nose


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Blow In Your Nose:

Oh operator, give me long distance.
It’s a person-to-, yeah, yeah, go ahead, yeah, go ahead, go, alright, alright, just…
"um,
Hello?
Hello,
Um…
We got a, we, we put an album together and we’re releasing it next week.
It’s called blowin’ your nose.
It’s got a psychedelic jacket,
And it’s called blowin’ your nose.
It’s a gorgeous album cover; you should see it.
It’s groovy."
"you mean you called me up to tell me that…that, yeah…
Groovy."…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất