Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

Black Arrow, Bleeding Heart

Lời Bài Hát Black Arrow, Bleeding Heart

Lời Bài Hát Black Arrow, Bleeding Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Black Arrow, Bleeding Heart:

Throwing rocks at a window
Stumble into a telphone pole
While the light shines down on your person
Filtering through all your aversions
Love will not find you tonight
When you’re preaching love, thinking love
Holding back
What were you thinking
When black arrows
Shot at your bleeding heart?

Looking into the mirror
Don’t like what i see
Ain’t looking like me
I want to be near her
There’s no way in hell
And there’s no time to tell
Love will not find you tonight
When you’re preaching love, thinking love
Holding back
What were you thinking
When black arrows
Shot at your bleeding heart?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất