Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Bishop’s Robes

Lời Bài Hát Bishop's Robes

Lời Bài Hát Bishop’s Robes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bishop’s Robes:

Dressed in Bishop’s robes
Terrifies me still
In Bishop’s robes

Bastard headmaster
I’m not going back
I’m not going back
I’m not going back

Children taught to kill
To tear themselves to bits
On playing fields

Dressed in Bishop’s robes
I’m not going back
I’m not going back
I’m not going back

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất