Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Billy S. – Skye Sweetnam

Lời Bài Hát Billy S. - Skye Sweetnam

Lời Bài Hát Billy S. – Skye Sweetnam


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Billy S. – Skye Sweetnam:

Wake up tired
Monday mornings suck
It’s way too early to catch a bus
Why conform without a fuss?
Daddy, daddy no!
I don’t wanna go to school!

I don’t need to read Billy Shakespeare
Meet Juliet or Malvolio
Feel for once what it’s like to rebel now
I wanna break out lets go

Teachers treat us all like clones
“Sit up straight, take off your headphones”
I dont blame them
They get paid
Money, money whoo!
Lotsa money, money whoo!

I don’t need to read Billy Shakespeare
Meet Juliet or Malvolio
Feel for once what it’s like to rebel now
I wanna break out lets go

Get out, get out, get out, get out whoo!
Get out, get out, get out, get out whoo!
To skip or not to skip, that is the question
Get out, get out, get out, get out whoo!
Get out, get out, get out, get out
Get out, get out, get out, get out
Get out, get out, get out, get out

I don’t need to read Billy Shakespeare
Meet Juliet or Malvolio
Feel for once what it’s like to rebel now
I wanna break out lets go

I don’t need to read Billy Shakespeare
Meet Juliet or Malvolio
Feel for once what it’s like to rebel now
I wanna break out lets go

I don’t need to read Billy Shakespeare
Meet Juliet or Malvolio
Feel for once what it’s like to rebel now
I wanna break out lets go

Get out, get out, get out, get out whoo!
Get out, get out

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất