Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Betrayed

Lời Bài Hát Betrayed

Lời Bài Hát Betrayed


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Betrayed:

You pay your taxes, you pay the rent, till you haven’t got a cent
It’s the law of the jungle, if you got the hunger
What doesn’t kill you makes you stronger
Just hold on to what you got (hold on, hold on), just live it to the last drop
You can’t help it, you just can’t stop
Betrayed, yeah, life’s a bitch, so just don’t feel
Betrayed, no, you ain’t the only one who’s been betrayed, betrayed

Stone cold and all alone, and you’re wearin’ everything you own
They bare your flesh and strip your soul, but underneath you got a heart of gold
Just hold on to what you got (hold on, hold on)

Betrayed, you ain’t satisfied, i know you feel betrayed
You ain’t crucified, so get real, betrayed, betrayed

All alone, far from home, and you’re feelin’ cold as stone
Don’t give up, don’t give in, life’s a bitch if you lose or win

Betrayed – yeah, you ain’t the only one who’s been
Betrayed – life’s a bitch, if you lose or win – betrayed, betrayed

Betrayed, betrayed (repeats out)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất