Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Berry

Lời Bài Hát Berry

Lời Bài Hát Berry


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Berry:

Whoa yah whoa yah whoa yah yah yah yah
Do you wanna ride on my death machine
Fucking died in if you love

Whoa yah ho yah ho yah yah yah yah yah
Yah I kill what I mean
Yah I kill what I meat
When I die won’t you berry me
Cause I berry-ed you baby deep in me

Whoa yah whoa yah whoa yah yah yah yah
Cut it open what’s inside
Then you’ll drag me back to you
Wanna know that baby said baby
You know never know
Cut it open so pretty please
You drive it so yah yah I wanna know
Now I know never know

And when I die won’t you remember me
Cause I berry-ed you baby deep in me
Yah when you fall for the garbage man
You won’t ever be the garbage

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất