Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..

Been Caught Stealing

Lời Bài Hát Been Caught Stealing

Lời Bài Hát Been Caught Stealing


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Been Caught Stealing:

(section 2 at 4:03)

I’ve been caught stealing
Once when i was 5…
I enjoy stealing
It’s just as simple as that
Well, it’s just a simple fact
When i want something
And don’t want to pay for it
I walk right through the door
Walk right through the door
Hey all right! if i get by, it’s mine
Mine all mine!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất