Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Beautiful Son

Lời Bài Hát Beautiful Son

Lời Bài Hát Beautiful Son


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Beautiful Son:

You look good in my dress
I’ll get your friends to clean the mess
You look good in my clothes
I can feel you where the doctor goes
My beautiful son
I know
He had ribbons in his hair
And lipstick was everywhere
You look good in my dress
My beautiful son
I know
You’re burried like me
You’re burried
I know
My beautiful son

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất