Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Beautiful Obsession

Lời Bài Hát Beautiful Obsession

Lời Bài Hát Beautiful Obsession


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Beautiful Obsession:

And it goes out, and it comes back
It is a feeling it’s a feelin’
And when you do it
And the more you do it
And the more you do it
It becomes a beautiful obsession
A beautiful obsession
A beautiful a beautiful obsession, obsession, yeah

It’s a feelin’
It’s a feelin’
It’s a feelin’
In your heart, in your soul
In your being, yeah
It’s a beautiful obsession
And it makes you feel
And it’s more than a song to sing
And it’s more, more, more
Than a song to sing

Let the cowboy ride
Let the cowboy ride
Let the cowboy ride

Fade

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất