Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

Bathysphere

Lời Bài Hát Bathysphere

Lời Bài Hát Bathysphere


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bathysphere:

( Smog )
When I was seven I told my mother,
To take me to the bay and put me on a ship.

Silver swordfish electric,
I can feel or dream down here.

If the water should cut my mind,
If the water should cut my life,
If the water should cut my mind,
Set me free,
I don’t care,
I want to live in a bathysphere.

When I was seven my father said to me,
‘But you can’t swim.’
And I’ve never dreamed of the sea again.

If the water should cut my life,
If the water should cut my line,
If the water should cut my mind,
Set me free,
I don’t care,
I want to live in a bathysphere.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất