"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Ballad Of The Soldier’s Wife

Lời Bài Hát Ballad Of The Soldier's Wife

Lời Bài Hát Ballad Of The Soldier’s Wife


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ballad Of The Soldier’s Wife:

What was sent to the soldier’s wife
From the ancient city of prague ?
From prague came a pair of high heeled shoes,
With a kiss or two came the high heeled shoes
From the ancient city of prague.

What was sent to the soldier’s wife
From oslo over the sound ?
From oslo there came a collar of fur,
How it pleases her, the little collar of fur
From oslo over the sound.

What was sent to the soldier’s wife
From the wealth of amsterdam ?
From amsterdam he got her a hat,
She looked sweet in that,
In her little dutch hat
From the wealth of amsterdam.

What was sent to the soldier’s wife
From brussels in belgian land ?
From brussels he sent her those laces so rare
To have and to wear,
Allamp; those laces so rare
From brussels in belgian land.

What was sent to the soldier’s wife
From paris, city of light ?
In paris he got her a silken gown,
’twas ended in town that silken gown
From paris city of light.

What was sent to the soldier’s wife
From the south from bucharest ?
From bucharest he sent her a shirt
Embroidered and pert, that rumanian shirt
From the south from bucharest.

What was sent to the soldier’s wife
From the far-off russian land ?
From russia there came just a widow’s veil
For her dead to bewail in her widow’s veil
From the far-off russian land,
From the far-off russian land.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất