Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Ballad Of The Soldier’s Wife

Lời Bài Hát Ballad Of The Soldier's Wife

Lời Bài Hát Ballad Of The Soldier’s Wife


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ballad Of The Soldier’s Wife:

What was sent to the soldier’s wife
From the ancient city of prague ?
From prague came a pair of high heeled shoes,
With a kiss or two came the high heeled shoes
From the ancient city of prague.

What was sent to the soldier’s wife
From oslo over the sound ?
From oslo there came a collar of fur,
How it pleases her, the little collar of fur
From oslo over the sound.

What was sent to the soldier’s wife
From the wealth of amsterdam ?
From amsterdam he got her a hat,
She looked sweet in that,
In her little dutch hat
From the wealth of amsterdam.

What was sent to the soldier’s wife
From brussels in belgian land ?
From brussels he sent her those laces so rare
To have and to wear,
Allamp; those laces so rare
From brussels in belgian land.

What was sent to the soldier’s wife
From paris, city of light ?
In paris he got her a silken gown,
’twas ended in town that silken gown
From paris city of light.

What was sent to the soldier’s wife
From the south from bucharest ?
From bucharest he sent her a shirt
Embroidered and pert, that rumanian shirt
From the south from bucharest.

What was sent to the soldier’s wife
From the far-off russian land ?
From russia there came just a widow’s veil
For her dead to bewail in her widow’s veil
From the far-off russian land,
From the far-off russian land.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất