Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Bad-eyed And Loveless

Lời Bài Hát Bad-eyed And Loveless

Lời Bài Hát Bad-eyed And Loveless


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bad-eyed And Loveless:

Bad-yes’n she’s bad-eyed and she’s loveless. a young man’s fancy and an old man’s dream. i’m self raising and i flower in her company. give me no sugar without her cream. she’s a warm fart at ch
As. she’s a breath of champagne on sparkling night. yes’n she’s bad-eyed and she’s loveless. turns other women to envious green. yes’n she’s bad-eyed and she’s loveless. she’s a young man’s visi
– in my old man’s dream.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất