Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Bad Brain

Lời Bài Hát Bad Brain

Lời Bài Hát Bad Brain


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bad Brain:

I used to be an a student i never used to complain
I used to be a truant but i’m still the same
Bad bad brain bad bad brain

I used to go to parties i used to drink champagne
Now i’m beginning to feel the strain bad bad brain

I used to be in show biz i used to have fortune and fame
I used to have pleasure and pain i used to have a name
Bad bad brain

Now i’m on the bowery i can’t remember my name
Bad bad brain bad bad brain
Bad bad brain bad bad brain

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất