Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Bad Boy

Lời Bài Hát Bad Boy

Lời Bài Hát Bad Boy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bad Boy:

By bonnie bramlett and eric clapton

I’m just a bad boy, long long ways from home.
I’m just a bad boy, long long ways from home.
But i ain’t got nobody to bury me when i’m dead and gone.

Well i’m the cat that scratches and i’m like a dog that bites.
I’ll be your box of matches, baby, when you need a light.

Chorus

I used to have a little girl, only 16 years old,
But her mom and dad put me way out, way out in the cold.
I can’t stay here no longer, my luck is running slow.
Gotta keep on moving but i ain’t got no place to go.

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất