Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Backwater

Lời Bài Hát Backwater

Lời Bài Hát Backwater


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Backwater:

( parfitt / lancaster )

Down at backwater junction
Rolling down the line
In the dark early morning
I heard the one-forty-nine
I was walking down the highway
Needed somewhere to go
A lady laid beside me
And she invited me home
She led me cold, tired and hungry
Down the backwater road

In a house on the corner
Looking over the track
I woke up with a fever
And a pain in my back
She was lying there beside me
My fever started to grow
Had a funny feeling
But the lady said no
The lover needs a doctor
Down the backwater road

Whatcha’ lookin’ for
Whatcha’ lookin’ for
Lady do you know whatcha’ lookin’ for
Was i wrong to play along
Lady was i right or lady was i wrong

Backwater doctor
You’ve got me breathing in time
It’s ten-thirty in the morning
And i’m feeling alright
I went back to my lady
But i wasn’t to know
Lady left this morning
And she’s not coming home
I was cold when she left me
Down the backwater road

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất