Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Back In My Life

Lời Bài Hát Back In My Life

Lời Bài Hát Back In My Life


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Back In My Life:

I want you back in my life
Want you back by my side
’cause that’s where you belong

Oh and i
I won’t give you up
I will never stop
My love is much too strong

I want you back in my life
Want you back by my side
’cause that’s where you belong

Oh and i
I won’t give you up
I will never stop
My love is much too strong

Look at me
Standing here
Crying out my final tears
Look at me in the rain
All that i won’t name again

Look at me
Standing here
Crying out my final tears
Look at me in the rain
All that i won’t name again

Remember when you told me
You didn’t want anybody else but me
And i’m that same girl
That’s all you need to see

I want you back in my life
Want you back by my side
’cause that’s where you belong

Oh and i
I won’t give you up
I will never stop
My love is much too strong

Look at me
Standing here
Crying out my final tears
Look at me in the rain
All that i won’t name again

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất