Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Babylon

Lời Bài Hát Babylon

Lời Bài Hát Babylon


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Babylon:

Now that the thrill of the massacre is over
Isn’t it sweet when she sucks on your veins
I’ve waited so long

I roll back the stone just to see
What I’m missing
Glimpses of grandeurr now faced with defeat
I’ve waited so long

Now that your kingdom of Babylon’s fading
where will you turn when you can’t find
Your soul
I’ve waited so long

Salvation’s at hand,
Its a matter of taste dear
Lost in ideals you found in the trash
I’ve waited so long

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất