Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Baby, Let’s Play House

Lời Bài Hát Baby, Let's Play House

Lời Bài Hát Baby, Let’s Play House


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Baby, Let’s Play House:

(words & music by arthur gunter)
Oh, baby, baby, baby, baby baby.
Baby, baby baby, b-b-b-b-b-b baby baby, baby.
Baby baby baby
Come back, baby, i wanna play house with you.

Well, you may go to college,
You may go to school.
You may have a pink cadillac,
But don’t you be nobody’s fool.

Now baby,
Come back, baby, come.
Come back, baby, come.
Come back, baby,
I wanna play house with you.

Now listen and i’ll tell you baby
What i’m talking about.
Come on back to me, little girl,
So we can play some house.

Now baby,
Come back, baby, come.
Come back, baby, come.
Come back, baby,
I wanna play house with you.
Oh let’s play house, baby.

Now this is one thing, baby
That i want you to know.
Come on back and let’s play a little house,
And we can act like we did before.
Well, baby,
Come back, baby, come.
Come back, baby, come.
Come back, baby,
I wanna play house with you.

Yeah.

Now listen to me, baby
Try to understand.
I’d rather see you dead, little girl,
Than to be with another man.
Now baby,
Come back, baby, come.
Come back, baby, come.
Come back, baby, i wanna play house with you.

Oh, baby baby baby.
Baby baby baby b-b-b-b-b-b baby baby baby.
Baby baby baby.
Come back, baby, i wanna play house with you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất