Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Avondale

Lời Bài Hát Avondale

Lời Bài Hát Avondale


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Avondale:

If you’re gonna rip my heart out
Could you use a knife that’s dull
And rust in color
Once I die
There will be no way that you can cover
That scar. It’s hard, I know.
And if I get a little blood on, you
Finally the world will know you’re guilty
Know you’re wrong
Of taking everything you’re gotten from me
No heart. It’s hard, I know.

Mighty King of Avondale
I just can’t let this go
Real life ain’t no fairytale
I just thought you should know

And when you’re finished with the surgery, I
Really hope that you will turn to me, and
Tell me all about the fun you had
When you were cuttin up
You were cuttin up

Living like a fairytale
The Mighty King of Avondale
It all went to his head, this royalty
I stuck a knife into his back
Inventiveness is what I lack
He’s always hanging up on loyalty

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất