Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Average B-side

Lời Bài Hát Average B-side

Lời Bài Hát Average B-side


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Average B-side:

You say you’re sick and tired
Of feeling sick and tired
I walked and told the truth
Do you wish I’d stayed alive

Cause she said that you said that I said
She said that I said the love’s dead
And I tried to explain
Don’t expect you to be the same

On this rockin rollercoaster, an emotional ride
We were just an average b-side
We were just an average b-side

I watched the past run by on the silver screen
We played our parts and died, scene by scene
When she said that you said that I said
She said that I said the love’s dead
And I try to explain
Don’t expect you to feel the same

On this rockin rollercoaster, an emotional ride
We were just an average b-side, oh b-side

Pretend you like me
Pretend I like you
Pretend pretend pretend
This is not happening

Oh rockin rollercoaster, an emotional ride (this is not happening)
We were just an average b-side (this is not happening)
Oh rockin rollercoaster, an emotional ride
We were just an average b-side
We were just an average b-side
We were just an average b-side
You say you’re sick and tired
Of feeling sick and tired
I walked and told the truth
Do you wish I’d stayed alive

Cause she said that you said that I said
She said that I said the love’s dead
And I tried to explain
Don’t expect you to be the same

On this rockin rollercoaster, an emotional ride
We were just an average b-side
We were just an average b-side

I watched the past run by on the silver screen
We played our parts and died, scene by scene
When she said that you said that I said
She said that I said the love’s dead
And I try to explain
Don’t expect you to feel the same

On this rockin rollercoaster, an emotional ride
We were just an average b-side, oh b-side

Pretend you like me
Pretend I like you
Pretend pretend pretend
This is not happening

Oh rockin rollercoaster, an emotional ride (this is not happening)
We were just an average b-side (this is not happening)
Oh rockin rollercoaster, an emotional ride
We were just an average b-side
We were just an average b-side
We were just an average b-side

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất