Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Atmospheric Conditions

Lời Bài Hát Atmospheric Conditions

Lời Bài Hát Atmospheric Conditions


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Atmospheric Conditions:

There’s nobody
There’s no mountain
There’s no tunnel
You can’t get from there to here
You can’t get from here to there
[repeat]

There hasn’t been a change in the atmostphere
(nothing twistin round, burnin down, come around)
There hasn’t been a change for over a year
(slidin through, divided through, hiding you)
There hasn’t been a change in the atmostphere
(shut it up, rollin up, finding you)

Pull the tap
Just a tad
(gypsy haircut)
There’s no atmosphere
(a bearskin rug, the tambourines)
Dig a tunnel through the mountain (black piano on the mountain)
How many the atmospheres are out there
(there’s a broken bottle…in the tunnel)
There’s a tunnel from there to here
Cut your hand on the atmosphere
Split in two
Bandaids on your hand
Split the atmosphere
Split in two
Staring at you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất