Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Atlas’ Marker

Lời Bài Hát Atlas' Marker

Lời Bài Hát Atlas’ Marker


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Atlas’ Marker:

Maybe you want another world
One where heaven doesn’t weigh so much
Maybe you’ll find another girl
One you can feel when you do not touch
Well i’ve got something
Warm inside me
It won’t let you fall
’til i see
Somewhere better than this place
Some night you’ll open your eyes and live far away
Somewhere better than the world

I’m an aviator now
Atlas hold me in your arms, i’ll fly
Over this tenement waterfall
This wet buries all the tears we’ve cried
I dream of you coming to me
Swimming in a water
Of many hearts i’ve known
Beneath new stars they’re calling
Somewhere better than this place

Oh! don’t stay at home with your momma in the dark
Go find the arc
Show them the atlas’ marker
You walk into school like you got nothin’ to win
They won’t let you in without atlas’ marker

Oh, my sister’s buried here so deep
I hear her digging in her sleep
Somewhere better than his place
Sometimes she closes her eyes
And she’s out in space
Somewhere better than the world where we live

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất