Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

At Midnight (my Love Will Lift You Up)

Lời Bài Hát At Midnight (my Love Will Lift You Up)

Lời Bài Hát At Midnight (my Love Will Lift You Up)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát At Midnight (my Love Will Lift You Up):

You said you won’t
I bet my neck, i bet you will
I’m gonna check my love
You i’m gonna thrill
Can’t imagine what you’ve missed
Can’t go on
Meet me at midnight in the light that starts the love

Chorus:
Since there was you
I changed my mind about it all
Instead of goin’ on
I’m gonna settle for a fall
My love, my love will lift you up, up, up

You came into my life and now i realize
Today we love, we die, but it ends for sure at midnight
Chorus

You came into my life and now i realize
Today we love, we die, but it ends for sure at midnght
At midnight, at midnight, at midnight

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất