Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Anything My Mamma Don’t Like

Lời Bài Hát Anything My Mamma Don't Like

Lời Bài Hát Anything My Mamma Don’t Like


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Anything My Mamma Don’t Like:

(m – deris / kusch, l – deris)

I’m no believer
I just listen to my own head
I’m no believer
I just call you liar instead

Keep all your sorrows
Words might be the
Pathetically vain
Life is a fire
Light and you can read your name

I’m the king of a night generation
I’m anithing my
Mama don’t like
I’m a slave of a perveted nation
Anything my mama don’t like

I am a flyer
Rising in the wake of my dreams
I am a tumbler
Life can be as good as it seems

I’m a child playing chess with tomorrow
I’m anything my
Mama don’t like
I’m a clown, i’m a beg steal and borrow
Anything my mama don’t like

I’m the king of a night generation
I’m anithing my
Mama don’t like
I’m a slave of a perveted nation
Anything my mama don’t like

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất