Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Answers Don’t Come Easy

Lời Bài Hát Answers Don't Come Easy

Lời Bài Hát Answers Don’t Come Easy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Answers Don’t Come Easy:

Tell me
What to do with this beating heart
While i bleed alone tonight
And it’s alright if you don’t say a word
Or make it all work right

I can wait
It’s enough to know you can hear me now
Oh i can wait
It’s enough to feel so near you now
And when answers don’t come easy
I can wait

Mind’s eye can only see so far
And reason can only guess
But knowing you see more than what meets the eye
Helps me see through my helplessness

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất