Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Angel In The Snow

Lời Bài Hát Angel In The Snow

Lời Bài Hát Angel In The Snow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Angel In The Snow:

Pal waaktaar)

Angel, angel or so
Wherever you may go
Hmm, yeah…
I’ll follow
And always will i be there
Shake worries from your hair
Hmm, yeah…
I’ll be there

Always
For luchie

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất