Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

And Me

Lời Bài Hát And Me

Lời Bài Hát And Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát And Me:

Once again I’m all wrapped up in me
My best friend’s my own worst enemy
Electricity and gravity
Oh my god now take a look at me
My life line’s run by AT&T
They got their wires all up in me
Is push and pull the way it’s got to be
Once again I’m all wrapped up in me and me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất