Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

American flag

Lời Bài Hát American flag

Lời Bài Hát American flag


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát American flag:

My friend
Sits at the drum
His magic hand
Feels nothing but
Time
Nothing but time

My old friend
Sits at the drum
His magic mind
Doesn’t feel anything
American Flag is behind
If I could stand
To be less difficult

My new friend
Plays drums all the time
Her magic heart
Feels everything
She plays the difficult parts and I play
Difficult

She goes shoop shoop eh doop shoop eh doop
Shoop eh doop eh doop eh doop
We go shoop shoop eh doop shoop eh doop shoop eh
Doop eh doop

If I could stand
To be less difficult

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất