Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Always Somebody

Lời Bài Hát Always Somebody

Lời Bài Hát Always Somebody


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Always Somebody:

Whatever you are whatever you miss
Whatever you’re thinking whatever it is
Whatever you feel and whatever you do
Remember there’s always somebody
Worse off than you
Always somebody worse off than you
You know that there’s always somebody
Worse off than you –

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất