Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

All My Life

Lời Bài Hát All My Life

Lời Bài Hát All My Life


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All My Life:

Is it the way that you feel when i’m kissing on you
Or is it the soul i can see in your eyes
The clothes that you wear or the smell of your hair
Or is it the way i can’t sleep when you’re not there
All my life, i’ve been waiting for you
All my life, i’ve been waiting for you

Is it the way that you feel deep inside
Or is it the way that i feel so alive
Your star and your flair are beyond compare
Or is it the way that we feel when we’re on fire
All my life, i’ve been waiting for you
All my life, oh i, i’ve been waiting for you
Every night, oh i’ve been waiting for you

All my life, i’ve been waiting for you
All my life, i’ve been waiting for you
All my life, i’ve been waiting for you
All my life, i’ve been waiting for you
All my life, oh i, i’ve been waiting for you
All my life, i’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you
I’ve been waiting for you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất