Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Aka Driver

Lời Bài Hát Aka Driver

Lời Bài Hát Aka Driver


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Aka Driver:

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

We can’t fly like birds in the air
We could walk but we’d never get there

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

Big hand’s on 120
Little hand’s on e

Hey nyquil driver
It’s nyquil driving time
Hey nyquil driver
Get outta my lane
Get outta my way

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

Hey nyquil driver
It’s nyquil driving time
Hey nyquil driver
Get outta my lane
Get outta my way
Get outta my way

Hey nyquil driver
It’s nyquil driving time
Hey nyquil driver
Get outta my lane
Get outta my way
Get outta my way

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất