Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Aka Driver

Lời Bài Hát Aka Driver

Lời Bài Hát Aka Driver


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Aka Driver:

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

We can’t fly like birds in the air
We could walk but we’d never get there

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

Big hand’s on 120
Little hand’s on e

Hey nyquil driver
It’s nyquil driving time
Hey nyquil driver
Get outta my lane
Get outta my way

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

Hey nyquil driver
It’s nyquil driving time
Hey nyquil driver
Get outta my lane
Get outta my way
Get outta my way

Hey nyquil driver
It’s nyquil driving time
Hey nyquil driver
Get outta my lane
Get outta my way
Get outta my way

It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away
It’s just a full day’s drive away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất