Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

African Sunset

Lời Bài Hát African Sunset

Lời Bài Hát African Sunset


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát African Sunset:

By t. page/ l. russell brown

Vocal rap

Every time i see the sun go down
It turns my aching heart around
And when i see the setting sun
I think about the endless fun
With sunset, sunset
Every time the sun goes down
Reminds me of the love i’ve found
At sunset, sunset

Chorus:

Sunset, african sunset
I hear you calling me, so far away
Sunset, my african sunset
I feel you reaching out
Across the water
(repeat)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất