Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

A Night To Remember

Lời Bài Hát A Night To Remember

Lời Bài Hát A Night To Remember


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Night To Remember:

I can’t sleep tonight
I won’t sleep tomorrow
I’m goin deep and tight
I don’t need no excuse
I feel mean tonight
One-eyed jacks and aces
Read ’em and weep tonight
I’m gonna let all hell break loose

I want drums like thunder
Gimme guitars that scream
One woman who could shake me
Yeah, be my love machine

I need a love machine
To keep my motor running
Upon the big wide screen
I wanna see it all
Yeah, we’ll be lean and mean
We’ll be synchronized together
Me and my love machine
We’re gonna do it all

I want drums like thunder
Gimme guitars that scream
One woman who can rock me
Yeah, my little love machine

We’re gonna make tonight
A night to remember
We’re going hard and strong
Again and again
Yeah, we’re gonna make tonight
A night to remember
Yeah we’re gonna take tonight
Right to the end

I need drums like thunder
Gimme guitars that scream
One woman who can rock me
I need a love machine

We gotta make tonight
A night to remember
We’re goin’ hard and strong
Again and again

Yeah, we’re gonna make tonight
A night to remember
Yeah we’re goin’ for a night
A night without end

We gotta make tonight
A night to remember
We’re goin’ hard and strong
Again and again

We’re gonna make tonight
A night to remember
Yeah we’re gonna take tonight
Right to the end

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất