Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

A Lullaby

Lời Bài Hát A Lullaby

Lời Bài Hát A Lullaby


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Lullaby:

I’ll set you a-swing in a purple bell
Of the lady finger
Where brown bees linger
And loiter long
I’ll set you a-swing in a fairy dell
To the silv’ry ring
Of a fairy song

I’ll put you afloat in a boat of pearl
On a moonlit sea
Where your path shall be
Of silver and blue
To fairyland children, sweet girl
To its rode-strewn strand bathed in glistining dew
Bathed in glist’ning dew

I’ll make you a nest, a soft, warm nest
In my heart’s core
Alanniv ashore
When day is gone
Where cosily curled on mother’s breast
My share o’ the world
You’ll rest till dawn

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất