Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

A Corspe Without Soul

Lời Bài Hát A Corspe Without Soul

Lời Bài Hát A Corspe Without Soul


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Corspe Without Soul:

Listen, i’m a corpse, i’m a corpse
I’m a corpse without soul
Satan, he’s taken, he’s taken
He taken his toll
Listen, i’m a corpse, i’m a corpse
I’m a corpse without soul
Satan , he’s taken, he’s taken
He’s taken his toll
I was walking down among the graves
I heard a cry, my shadow is gone
Emptiness in my body, life in the cold
Small black wings on my naked back
Now guess what i saw on one of those stones
I saw my soul in a magical haze
It was all dressed up as corpse in a wedding dress
Small black wings on my naked back
Now hear my prayer, begging for mercy
I’m just living to die
I was walking down among the graves
I heard a cry my shadow is gone
Emptiness in my body, life in the cold
Small black wings on my naked back
Now guess what i saw on one of those stones
I saw my soul, in a magical haze
It was all dressed up as a corpse in a wedding dress
Small black wings on my naked back
Listen, i’m a corpse, i’m a corpse
I’m a corpse without soul
Satan, he’s taken, he’s taken
He’s taken his toll
Listen, i’m a corpse, i’m a corpse
I’m a corpse without soul
Satan, he’s taken, he’s taken
He’s taken his toll

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất