Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

21st Century Safety Dance

Lời Bài Hát 21st Century Safety Dance

Lời Bài Hát 21st Century Safety Dance


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát 21st Century Safety Dance:

Pseudo Instrumental

You could dance if you want to

In various voices and repetitions:

safety
dance
21st century
It’s one small step for [dance]
And one giant leap for [Hoo Oooh]
Take a walk on the wild side
All you need is love
1 2 3

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất